Zapraszamy do zgłaszania uwag co do rozwiązań wypracowanych w ramach projektu „Włączanie wyłączonych” – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. W szczególności liczymy na uwagi organizacji pozarządowych i ich partnerów PUP, OPS, CUS, MOPR, PCPR, ROPS, uczelnie wyższe.

Tu zapiszesz się na konsultacje: https://wlaczeniewylaczonych.pl/opinie-dg

Zobacz również