Rada programowa (zespół sterujący):

  • dr Shivan Fate – wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie
  • Szymon Medalion – Prezes Fundacji Regionalne Centrum Młodzieży
  • Jarosław Namaczynski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie
  • Iwona Klimowicz – Ekspert ds. polityki społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
  • Agnieszka Dudzińska – socjolog, Uniwersytet Warszawski
  • dr Wacław Idziak – twórca wiosek tematycznych
  • Adam Kuzycz-Berezowski – aktor, reżyser
  • dr Rafał Bakalarczyk – Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. polityki społecznej
  • dr Tomasz Czubara – Komendant Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie
  • Aleksandra Bogusławska – Prezeska Fundacji Nurt