Zespół rozwiązań systemowych zajmuje się wypracowaniem holistycznych rozwiązań w obszarach społecznych i gospodarczych.

Dodatkowo zespół posiada kompetencje do przygotowania i wdrożenia strategi zarządzania zmianą społeczną i gospodarczą. Interdyscyplinarny zespół posiada doświadczenie w przygotowaniu, wdrażaniu i ewaluacji różnych modelu. W poszukiwaniu rozwiązań stosuje również narzędzia innowacyjne.

Wypracowane w ramach CPT

  • Model wdrażania części społecznej rewitalizacji
  • Model przekazania zadań organizacjom pozarządowym na Ukrainie
  • Gra o pracę

Wypracowane przez członków Zespołu

  • Model wdrożenia rewitalizacji w województwie zachodniopomorskim
  • Model zarządzania zmianą
  • Model Pracy w Posagu
  • Model partnerstwa lokalnego
  • Model monitorowania Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju