Szanowni Państwo, informujemy o wydłużenie terminu naboru wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie działalności gospodarczej w ramach instrumentu “dostępnej i elastycznej dotacji” dla Osób z niepełnosprawnościami.
Nabór zostaje wydłużony do dnia 25 listopada 2022 roku do godz. 15.00
O dotacje mogą ubiegać się w Osoby fizyczne z niepełnosprawnościami ukierunkowane na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość , ul. Poniatowskiego 33D, 71-111
Szczecin do dnia 25.11.2022 r. g. 15.00
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Smolińskim, tel.: +48515175866, mail: inkubator_ngo@cpt.org.pl
Wszystkie dokumenty oraz zaproszenie do składania wniosków można znaleźć
.

Zobacz również