Webinarium – Działania OWES w związku z pandemią COVID-19. 28 grudnia godzina 14.00

Uczestnicy:

Tomasz Mika – Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi

Anato Obecny – Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi

Piechocki Stowarzyszenie na rzecz spółdzielnie socjalnych

Ewa Gałka – Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Prowadzenie Krzysztof Siewiera ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna

W obliczu kryzysu wywołanego pandemią choroby COVID – 19, wszystkie regionalne ośrodki wsparcia ekonomii społecznej dostosowały swoje działania, by oferowana pomoc i wsparcie były odpowiednie do zaistniałych potrzeb i nowej rzeczywistości. Lokalne środowiska chętnie angażowały się w działania pomocowe poprzez np. szycie maseczek ochronnych, zakup środków dezynfekcji czy odzieży ochronnej. Ale to nie wszystkie działania jakie były realizowane w tym trudnym okresie. Warto zatem podzielić się refleksjami i pomysłami w jakim zakresie sektor ekonomii społecznej może odnaleźć się w sytuacji kryzysowej oraz jakie działania można podjąć w najbliższej przyszłości, gdy gospodarka (w tym i sektor ekonomii społecznej) będzie wychodziła ze stanu zamrożenia. Z pewnością rola OWES będzie w tym przypadku kluczowa.
Link do zooma:

https://us02web.zoom.us/j/82152319066?pwd=alh3TFJkeTI0RzBGbkpKLzVrQUwrQT09
Passcode: gW6xV5

Zobacz również