ThinkTank Nowa Polityka Społeczna zaprasza na prezentację wyników badań OzN na rynku pracy. W ramach  projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”  przeprowadziliśmy pogłębioną analiza rozwiązań mających na celu podniesienie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w kontekście aktualnych potrzeb i barier związanych z włączaniem i funkcjonowaniem ON na rynku pracy. Prezentacja wyników badania odbędzie się w ramach webinarium ThinkTanku Nowa Polityka Społeczna. Spotkanie/Webinarium odbędzie się o godzinie 10.00 17 września br i będzie miało formułę webinarium.

W ramach badania zostało przeprowadzonych kilka tysięcy wywiadów oraz kilkadziesiąt wywiadów indywidualnych i grupowych. Respondentami badania były osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, pracodawcy i podmioty wspomagające. Badanie składało się z następujących modułów:

  • Aktywność zawodowa OzN,
  • moduł Zatrudnianie OzN z perspektywy pracodawców ,
  • Rozpoczynanie i prowadzenie przez OzN działalności gospodarczej
  • Wpływ otoczenia instytucjonalnego i społecznego na aktywność zawodową OzN
  • Instytucje wspierające aktywność zawodową OzN

Podczas spotkania zaprezentujemy wyniki badania. Spotkanie będzie miało charakter webinarium. Raport w wetsji elektronicznej będzie dostępny w czwartek 16 września. Zapisy na spotkanie pod adresem:

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_W0Fl4hfIR72Ax-a_DFtuUw

 

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” jest reakizowany przez partnerstwo: lider projektu  Biura Osób Niepełnosprawnych (MRiPS) oraz Polski Związek Głuchych i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość. Celem projektu jest  przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej tj. zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, instrumentów pomagających osobom z niepełnosprawnościami w założeniu działalności gospodarczej oraz wypracowaniu i przetestowaniu nowych form wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Wnioski z przeprowadzonych badań będą podstawą do wypracowania tych rozwiązań.

Zapraszamy również na platformę konsultacyjno-partycypacyjną, która działan pod adresem wlaczaniewylaczonych.pl

Platforma konsultacyjno-partycypacyjna umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy interesariuszami a partnerami projektu, pozwala na aktywny udział  w procesie tworzenia instrumentów aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

 

Spotkanie odbywa sie w ramach projektu ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna  sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności  z Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

Zobacz również