O projekcji naszego filmu Skąd jesteśmy pisze Polonijna Agencja Informacyjna

30 listopada 2020r. w siedzibie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Stryju (TKPZL) odbył się pokaz filmu „Skąd jesteśmy”, który trafił tu dzięki ГО «ВГО «Поруч» (organizacja pozarządowa „Porucz”).

ГО «ВГО «Поруч» we współpracy z Асоціацією «Час Простір Ідентичність» (Asocjacja „Czas Przestrzeń Identyczność”) prowadzi dystrybucję w/w filmu. W ramach projektu „Skąd jesteśmy”, przez pryzmat historii dwudziestu polskich rodzin, organizatorzy próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie „skąd jesteśmy?”, poprzez tożsamość osobistą i zbiorową. Z pomocą starszych wolontariuszy zebrano historie rodzinne. Projekt ten jest efektem 15 lat pracy w dziedzinie czasu, tożsamości i przestrzeni.

Członkowie naszego Towarzystwa mieli zaszczyt oglądać film „Skąd jesteśmy”, który jest video spektaklem trzech aktorów. Główni bohaterowie w bardzo prosty sposób opowiadają wspomnienia mieszkańców Szczecina i pokazują historię przez pryzmat ludzkiego losu, ożywiają książkową lekturę, dodają do niej uczuć. Film jest ciekawy i skłania do myślenia.

Wielkie dzięki ГО «ВГО «Поруч» za współpracę i przekazanie informacji o filmie.


Do projekcji została wykorzystana technika zakupiona w ramach projektu finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą przy udziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Alona Marszuk
członek zarządu TKPZL w Stryju

(tekst ze strony PAI: http://pai.media.pl)  http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=12495/

Zobacz również