Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa warsztatów partycypacyjno-konsultacyjnych dla organizacji pozarządowych i partnerskich w tym urzędów pracy, gmin, powiatowych centrów pomocy rodzinie, CIDON, uczelni wyższych – 4 spotkania w okresie od 15 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r., w tym 2 on-line, dla co najmniej, łącznie 80 osób – organizacji pozarządowych i partnerskich w tym urzędów pracy, gmin, powiatowych centrów pomocy rodzinie, CIDON, uczelni wyższych oraz opracowanie 2 raportów w wersji dostępnej zawierających kluczowe informacje z konsultacji do 15 lutego 2022.

Ogłoszenie:

Załącznik nr 1,2,3  do Zapytania ofertowego nr 2/12/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/12/2021

Zestaw plików do pobrania:

http://cpt.org.pl/wp-content/uploads/2022/01/postepowanie-nr-2_12_2021-WW.zip