Dziś, jakby nieco w cieniu innych wydarzeń, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Z w 1992 r. Jego celem jest m.in. przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji z nimi. Szczególnym wyzwaniem jest edukacja społeczeństwa w zakresie niepełnosprawności związanej z obszarem zdrowia psychicznego. W Stowarzyszeniu Czas Przestrzeń Tożsamość obecnie pracyjemy nad tym aby przynajmniej w obszarze rynku pracy pracownicy PUP-ów posiadali więdzę i narzędzia do pracy z osobami chorymi psychicznie.

Zobacz również