Od wielu lat my wszyscy – nauczyciele, nauczycielki, dyrektorki i dyrektorzy, organizacje społeczne, samorządowcy –  pracujemy na rzecz realnej zmiany w społeczeństwie obywatelskim. Podejmujemy działania, tworzymy narzędzia i kanały komunikacji, aby oddziaływać na społeczność szkolną, by potrafiła odważnie podejmować działania upowszechniające ideę ekonomii społecznej, jako podstawowego narzędzia do rozwoju społeczności lokalnych.     

W imieniu Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość oraz organizacji partnerskich zapraszamy 25.10.2022  do Szczecina na Konferencję „Ekonomia Społeczna dla szkół”. 

W trakcie Konferencji zaprezentujemy efekty projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” i zaprosimy Państwa do debaty na temat roli ekonomii społecznej i edukacji ekonomicznej w rozwoju młodego pokolenia. 

Więcej o konferencji pod adresem www.cpt.org.pl/konferencja

 

Zobacz również