Identyfikacja przestrzennego zróżnicowania obszarów popegeerowskich w Polsce na podstawie informacji udostępnionych przez KOWR – 29 grudnia godzina 12.00
Webinarium – Identyfikacja przestrzennego zróżnicowania obszarów popegeerowskich w Polsce na podstawie informacji udostępnionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Uczestnicy:
dr hab. Iwona Bąk prof. ZUT, ekspertka Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna
dr Katarzyna Wawrzyniak , ekspertka Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna
Prowadzenie Krzysztof Siewiera ThinkTank Perspektywy dla rozwoju obszarów wiejskich.
W ramach badania podjęto próbę odpowiedzi na w jakim stopniu sytuacja ekonomiczna i społeczna gospodarstw domowych na obszarach popegeerowskich jest gorsza niż na obszarach, na których nie występowały PPGR-y. W tym celu zbadano siłę i kierunek zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami, które  charakteryzują problemy społeczne, finansowe i zatrudnieniowe gospodarstw domowych na obszarach popegeerowskich, a wykazem obszarów, na których były zlokalizowane zasoby dotyczące Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR) w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa
(WRSP), w tym osiedla mieszkaniowe PPGR.

Zobacz również