Każda szkoła może zostać zgłoszona oddzielnie do testowania.