Do testowania mogą się zgłosić licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe.