Kto może się zgłosić do testowania:
Do testowania mogą się zgłosić licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe.
Do projektu zgłasza się szkoła, ale scenariusze i zajęcia dodatkowe realizowane są zgodnie z podstawą programową, więc nie wszystkie klasy zostaną objęte działaniami..