Program ma na celu wsparcie pracy nauczycieli. Jednak do jego optymalnego zaplanowania będą niezbędne uwagi zbierane w formie ankiety ewaluacyjnej, o której wypełnienie  zostaną poproszeni nauczyciele. Niezbędne będzie również udokumentowanie zrealizowanych wizyt studyjnych.