Celem testowania jest uzyskanie opinii uczniów i nauczycieli o jakości i przydatności w praktyce szkolnej przygotowanego pakietu edukacyjnego.