W związku z pandemią wszystkie materiały zostały dostosowane do prowadzenia lekcji online. Każdy scenariusz lekcji występuje w 2 wersjach: wersji tradycyjnej i wersji on-line. Scenariusze zajęć on-line zawierają opis prowadzenia zajęć, prezentację multimedialną i propozycje ćwiczeń możliwych do wykorzystania w nauczaniu zdalnym. Scenariusze można wykorzystać na dowolnej platformie i dostosować zaproponowane funkcjonalności do potrzeb i możliwości technicznych.