Scenariusze zostały przygotowane zgodnie z podstawami programowymi dla danych przedmiotów. Jednak treści jak i ćwiczenia można na wykorzystać również w nauczaniu innych przedmiotów. Na końcu scenariuszy wskazaliśmy możliwości ich wykorzystania w szkolnej edukacji