Czy ma znaczenie jakiego rodzaju nauczyciela zgłosimy do projektu np. nauczyciel praktycznej nauki zawodu, nauczyciel stażysta etc.

Nauczyciel stażysta nie będzie mógł uczestniczyć w testowaniu, ponieważ nie spełnia warunku posiadania rocznego stażu pracy.

W pierwszej kolejności będą rekrutowane szkoły zgłaszające nauczycieli przedmiotów, dla których przygotowane są scenariusze. Jednak jeżeli zajęcia pozalekcyjne będzie prowadził nauczyciel praktycznej nauki zawodu, jego zgłoszenie jest jak najbardziej uzasadnione.