Rok pracy w placówce oświatowej oznacza rok pracy w zawodzie nauczyciela w dowolnej szkole lub innej placówce oświatowej.