Już w środę 24 listopada, o godzinie 10.00 zapraszamy na spotkanie dotyczące wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikami spotkania będą Anna Block – Niemcy i Issac Samuels – Anglia. Spotkanie poprowadzi Ernest Zozuń z Radia 357.
 
Link do spotkania https://us02web.zoom.us/j/89684611189
 
 
Spotkanie ma pomóc nam znaleźć nowe rozwiązania w zakresie integracji i reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań.
 
Spotkanie to będzie wstępem do konsultacji społecznych dotyczących nowych instrumentów w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami jakie będziemy prowadzić wspólnie z partnerami w ramach projektu systemowego Włączanie Wyłączonych na początku przyszłego roku.
 
Anna Block ekspertka Stiftung Grone Schule – jednej z najstarszych i największych organizacji zajmujących się wejściem/powrotem na rynek pracy.
Realizatorka wielu projektów z Erasmusa m.in. „Europejskie standardy zawodowe dla asystentów zdrowienia“ czy też kształcenie zawodowe dla osób z problemami psychicznymi oraz projektu Job Coach dla osób niepełnosprawnych. Od wielu lat z powodzeniem realizuje projekty zarówno w Niemczech jak i w Polsce a także projekty partnerskie polsko-niemieckie.
 
Isaac Samuels jest wiceprzewodniczącym Krajowej Grupy Doradczej ds. Współpracy w Think Local Act Personal (TLAP). Pracuje jako konsultant w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy w Biurach Pracy (odpowiednik Urzędu Pracy w Londynie).
Współpracuje, jako doradca krajowy, w celu poprawy świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego z Royal College of Psychiatrists i usługodawcami usług. Od 25 lat wspiera m.in. osoby z niepełnosprawnościami w celu poprawy ich sytuacji życiowej i jakości życia. Isaac jest również związany z grupą roboczej, która wspiera Ponadpartyjną Grupę Parlamentarną ds. Opieki Społecznej dla Dorosłych.

Zobacz również