Miło nam poinformować, że CPT zostało partnerem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w systemowym projekcie  „Włączenie wyłączonych”. Projekt ma na celu podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zobacz również