Tytuł projektu: Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na
rynku pracy.

Projekt polegający na przygotowaniu kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych i
zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Projekt partnerski realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (lider), Polski Związek Głuchych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Polecamy szczegółowe opisy instrumentów:

 

Czas realizacji: styczeń 2021 – czerwiec 2023

Podobne projekty