Badania prowadzone przez zespół Stowarzyszenia:

  • Badanie oczekiwań i możliwości w zakresie wypracowania i wdrożenia metodologii monitoringu działalności PUP
  • Badanie oczekiwań uczestników konferencji Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich organizowanych przez Kancelarię Prezydenta
  • Ewaluacja OWES-ów w subregionie kaliskim i pilskim WCES
  • Badanie przesiewowe 100 000 osób z grup docelowych projektu Oceny Kondycji Psychicznej
  • Badanie społeczne – ewaluacja projektu Wielkopolskie Centrum Badań Ekonomii Społecznej, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, realizacja I etapu od 18.04 do 1 08. Zlecający Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
  • Ekspertyza dotycząca stanu i potrzeb ekonomii społecznej w woj. WZP dla ROPS  w Szczecinie od 1.10.2016 do 6.02.2017 r. Podstawą opracowanie ekspertyzy było przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych dotyczących podmiotów ekonomii społecznej. (metody badawcze CATI, CAWI, IDI, etc). Zamawiający ROPS Szczecin, wartość zamówienia 19900. Finansowane ze środków EFS. Zasięg regionalny.
  • Badanie społeczne z raportem Możliwości rozwoju żeglugi śródlądowej w woj. zachodniopomorskim, dla Urzędu Marszałkowskiego WZP, realizacja od 3.08 2015 do 3.09.2015 r., Zamówienie UM WZP.
  • Badania społeczne dla CRSG PS związane z wypracowaniem lokalnego programu rewitalizacji w Wierzchowie, realizacja od 1.04 do 30.06 2017, zamawiający CRSG PS. Wartość 5 tys. zł. Zasięg gmina Wierzchowo
  • Ewaluacja projektu Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych moduł II (Wykonawca: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, CRSG) Podjęto decyzję odnośnie dalszych realizacji działań odnoszących się wsparcia do zdrowia psychicznego.

Podobne projekty