Niniejszym informujemy, iż CRSG PS. oraz Stowarzyszenie CPT realizują na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej zadanie z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” moduł II.

Celem badania ewaluacyjnego jest ocena skuteczności programu, w tym narzędzi edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach i placówkach, które w 2017r. brały udział w zadaniach realizowanych w ramach Szkolnego Systemu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświaty realizowany przez Instytut Edukacji Pozytywnej.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o udział w badaniu oraz udzielenie niezbędnych informacji związanych z przedmiotem badania. Należy podkreślić, iż Państwa zaangażowanie jest nieodzownym warunkiem powodzenia niniejszego przedsięwzięcia i przydatności uzyskanych wyników. Członkowie zespołu badawczego zobowiązali się do zachowania poufności danych uzyskanych w trakcie badania. Wszystkie dane indywidualne uzyskane w trakcie przeprowadzonego badania będą objęte ścisłą tajemnicą badawczą i wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań o charakterze statystycznym.

Wyniki badania zostaną wykorzystane do dalszych prac nad programem oraz zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w pierwszej połowie grudnia.

W przypadku pytań i wątpliwości osobami do kontaktu w godzinach 9:00–14:00, pod numerem: 508 623 296 lub mailem: badaniemen@crsg.pl. Ze strony wykonawcy są to: Aleksandra Bogusławska, Beata Bogucka, Marta Szczepaniak, Krzysztof Siewiera.

Zobacz również