Wydawnictwo KAdruk przygotowuje wydanie albumu zatytułowany Portrety Szczecinian, autorstwa artysty-fotografa Andrzeja Łazowskiego.
Miasto Szczecin obejmuje Mecenasem nad wydaniem. Dzięki temu w albumie znajdzie się ponad 500 portretów, które fotograf wykonał podczas swojej działalności artystycznej w latach 1995-2020. Będzie to doskonałe podsumowanie 25-lecia pracy twórczej, wydawnictwo planuje promować publikację we wrześniu 2021.
Miasto Szczecin kolejny raz potwierdza, że jest to doskonała przystań dla ludzi artystycznych, gdzie stykają się drogi ludzi aktywnych. W albumie będzie można zobaczyć spore grono plastyków, muzyków, działaczy społecznych i politycznych. wielu z nich jest już nieobecnych, a fotografia jest nośnikiem naszej pamięci o ludziach tworzących polski Szczecin, od 75 lat.

Zobacz również