Gra o pracę

Stowarzyszenie CPT  zrealizowało, w ramach małej dotacji   z Fundacji Merkury” projekt „Grę o pracę”.
Gra o pracę” to gra zawodoznawcza, w której pod opieką pedagoga, wychowawcy, psychologa, doradcy zawodowego czy terapeuty  mogą grać osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Gra ma z jednej strony pomóc odbiorcom w zrozumieniu podstawowych pojęć związanych z pracą, zapoznać ich z zawodami najczęściej wykonywanymi, w ZAZ-ach, ZPCH jak i na otwartym rynku pracy, możliwych do wykonywania przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Z drugiej strony ma pomóc opiekunom  w diagnozowaniu predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Gra systematyzuje i strukturalizuje zawodoznawstwo i poradnictwo zawodowe dla tej grupy odbiorców. Na stronie przedstawiamy prototyp gry.

 

Materiały do Gry o Pracę:
  • Instrukcja do Gry o pracę
  • Plansza
  • Karty do gry
  • Wskazówki jak możemy dostosować grę do własnych potrzeb
Do gry należy zakupić pionki 10 sztuk, duże kostki do gry oraz zgromadzić akcesoria do realizacji zadań zawodoznawczych.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: email graoprace@cpt.org.pl
 Materiały do pobrania 
Projekt był finansowany poprzez Fundację „Merkury” i Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOSw ramach projektu na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.