Nasze Projekty

Stowarzyszenie do tej pory zrealizowało kilkadziesiąt projektów. Systematycznie będziemy uzupełniać bazę danych o zrealizowanych już projektach jak i tych będących w realizacji.