W imieniu naszych partnerów do udziału wspierającym opracowanie lokalnych planów rozwoju oświaty

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo!

Firma 4 system Polska sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje na terenie  województwa zachodniopomorskiego projekt dla samorządów, które chcą otrzymać wsparcie w zakresie

1.Opracowania lokalnych planów rozwoju oświaty, będących odpowiedzią na ustawowy wymóg dostosowania działalności placówek zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

2 Aplikowania o dofinansowanie oświaty w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej

3 Zdiagnozowania stanu oświaty w ujęciu gminnym, powiatowym, wojewódzkim

4 Programów rozwijających kluczowe kompetencje uczniów oraz narzędzi wspomagających ich rozwój (np. wirtualna rzeczywistość, robotyka) w ramach konsultacji wdrożeniowych.

Udział w projekcie dostarczy wiedzy oraz przykładów dobrych praktyk w zakresie zarządzania oświatą, tworzenia planów strategicznych i ich wdrażania oraz procesowego wspomagania szkół.

Zachęcamy do udziału w projekcie, który jest szansą rozwoju dla JST i pomaga w budowaniu wizerunku nowoczesnego, innowacyjnego samorządu poprzez pryzmat oświaty. Należy podkreślić, iż Państwa zaangażowanie jest nieodzownym warunkiem powodzenia niniejszego przedsięwzięcia. Programy szkoleniowo-doradcze, na podstawie których przeszkoleni zostaną przedstawiciele JST, zostały opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt będzie realizowany do 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Więcej informacji oraz dokumenty w formie elektronicznej na stronie:

 

jst-zachodniopomorskie.4system.com oraz pod numerami telefonów: 502 000 760, 508 623 296.

 

Rekrutacja trwa do 15.04.2019 r. Ilość miejsc ograniczona.

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *