Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami prowadzące działalność gospodarczą do testowania instrumentu: „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” (Opis instrumentu). W ramach instrumentu można otrzymać zwrot 70% kosztów zatrudnienia asystenta pomagającego w prowadzeniu działalności przez okres 6-miesięcy.

Wniosek może złożyć osoba, która:

 • ma udokumentowaną niepełnosprawność
 • prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące
 • zatrudnia asystenta wspierającego go w prowadzeniu działalności gospodarczej

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółowych warunków otrzymania wsparcia, które zawarte są w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz w „Regulaminie  refundacji wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej”.

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

 

 • 12 października w godz. 00 – 16.30 – on-line
 • 17 października w godz. 15.00 – 16.30 – on-line
 • 21 października w godz. 17.00 – 18.30 – on-line
 • 26 października w godz. 15.00 – 16.30 – on-line
 • 14 października w godz. 14.30 – 16.00 w siedzibie CPT w Szczecinie, ul. J. Poniatowskiego 33 D

 

Wnioski można składać od 26 września 2022 r. do 26 października 2022 r.  pocztą lub osobiście na adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, 71-111 Szczecin, ul. J. Poniatowskiego 33 D.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

 

Dokumenty zgłoszeniowe poniżej:

 1. Deklaracja uczestnictwa w testowaniu instrumentu.
 2. Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w pilotażu.
 3. Oświadczenie dla wnioskodawcy beneficjenta.
 4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty informacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”
 2. Regulamin pracy Komisji ds. refundacji wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej.
 3. Regulamin refundacji wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej.

Dokumenty dodatkowe:

 1. Formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 2. Wzór umowy o pracę z asystentem działalności gospodarczej.
 3. Wzór umowy zlecenia z asystentem działalności gospodarczej.
 4. Wniosek o zwrot wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych

Asystent – deklaracja uczestnictwa w testowaniu instrumentu Asystent – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Asystent – formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w pilotażu Asystent – oświadczenie dla wnioskodawcy beneficjenta Asystent – oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Asystent – oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych Asystent – Regulamin pracy Komisji Asystent – Regulamin refundacji wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej Asystent – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w instrumencie Biznes bez barier – asystent działalności gospodarczej MK (1) Asystent – wniosek o zwrot wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej Asystent – wzór umowy o pracę z asystentem działalności gospodarczej Asystent – wzór umowy zlecenia z asystentem działalności gospodarczej Asystent – zaproszenie do udziału w instrumencie asystent działalności gospodarczej Informacja o instrumencie

 

Kontakt w sprawie instrumentu:

asystent@cpt.org.pl

 

Instrument ,,Bon na Strat”, który został opracowany w ramach projektu „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider) ,w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych ,Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19.

 

 

Zobacz również