W projekcie „Ekonomia społeczna dla szkół” zakończył się etap szkoleń i konsultacji przygotowujących nauczycieli do testowania materiałów edukacyjnych. W lutym zostały przeprowadzone szkolenia z gry internetowej „Menedżer ekonomii społecznej”. Superwizorzy cały czas są w kontakcie telefonicznym i e-mailowym ze szkołami. Kończy się również pierwsza tura spotkań monitorujących. Wnioski ze spotkań z nauczycielami napawają optymizmem – mimo przejścia na naukę zdalną część szkół testowała scenariusze lekcji, materiały się podobają wizualnie i przede wszystkim merytorycznie.
HARMONOGRAM   MONITORINGU
Lp. Szkoła Termin
1 II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie 12.01.2022
2 Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku 16.02.2022
3 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Złocieńcu 18.02.2022
4 Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Złocieńcu 18.02.2022
5 Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. J. Łukasiewicza w Policach 24.02.2022
6 Technikum w Zespole Szkół im. J. Łukasiewicza w Policach 24.02.2022
7 LO w Krynicy Zdrój 24.02.2022
8 Technikum w Krynicy Zdrój 24.02.2022
9 III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. 25.02.2022
10 V LO w Rybniku 28.02.2022
11 Zespół Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 28.02.2022
12 Zespół Szkół Ogólnokształcących IM. KAROLA WOJTYŁY nr 2 w Lęborku 16.02.2022
13 I Liceum Ogólnokształcące IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO w Lęborku 16.02.2022
14 II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie  01.03.2022
15 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim 01.03.2022
16 Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim 01.03.2022

Zobacz również